Udruga

Cilj je Udruge je zalaganje za organizaciju kulturnog života, njegovanje i promicanje jezičnih, glazbenih i svekolikih drugih vrednota užeg zavičaja i Republike Hrvatske.

Udruga ostvaruje ciljeve sljedećim djelatnostima:

– Okupljanjem građana koji se bave glazbom, glumom, plesom i slično

– Promicanjem i unapređivanjem glazbenog izričaja, običaja i folklora Kastafštine kao užeg zavičajnog područja, te područja Republike Hrvatske

– Strukovnim povezivanjem i stručnim usavršavanjem članova

– Organiziranjem, festivala i glazbenih koncerata, glazbenih umjetničkih tečajeva i radionica u svrhu obrazovanja građana, raznih izložbenih djelatnosti te drugih kulturnih manifestacija na području Republike Hrvatske

– Snimanjem glazbe, video zapisa i promocija istih.

– Izdavanjem knjiga i časopisa, audio materijala i video materijala iz područja svoje djelatnosti

– Suradnjom s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te svima koji podupiru rad Udruge.

Statut udruge PDF